– Byliśmy kompletnie zaskoczeni – przyznają naukowcy, którym udało się udowodnić, że DNA może przetrwać trudne warunki panujące w Kosmosie. Eksperci wysłali ponad atmosferę naszej planety próbki materiału genetycznego. Po 13-minutowej podróży spora część DNA wróciła na Ziemię w nienaruszonym stanie.

DNA

Dwoje naukowców z Uniwersytetu w Zurychu – dr Cora Thiel, specjalista od mikrobiologii oraz prof. Oliver Ullrich, który zajmuje się biochemią – przeprowadziło niezwykły eksperyment. Postanowili umieścić wewnątrz wnęki ładunkowej rakiety TEXUS-49 próbkę DNA. Później rakieta miała odbyć kilkunastominutowy lot na niskiej orbicie ziemskiej. Dzięki temu Thiel i Ullrich mieli sprawdzić, jaki wpływ na materiał genetyczny i jego funkcjonowanie wywiera grawitacja.Jednak podczas przygotowań eksperymentu badacze umieścili również kilka próbek DNA na zewnątrz rakiety – m.in. poza wnęką ładunkową i w łebkach śrub. To z kolei miało pomóc sprawdzić solidność biomarkerów w DNA (konkretnej części nici DNA, która zawiera instrukcje dotyczące danej funkcji).

 

DNA wróciło na Ziemię

Eksperyment przebiegł zgodnie z planem i po 13 minutach rakieta wróciła na Ziemię. Jak się później okazało, we wszystkich miejscach z zewnętrznej strony rakiety, w których umieszczono materiał genetyczny, odnaleziono część materiału. Co więcej, jego spora część pozostawała w pełni funkcjonalna – np. w łebkach śrub znajdowało się nawet 53 proc. wcześniej zamieszczonego materiału genetycznego, a aż jedna trzecia jeszcze funkcjonowała.

– Byliśmy kompletnie zaskoczeni. Nigdy nie spodziewalibyśmy się, że uda nam się odzyskać tak wiele nienaruszonych i prawidłowo funkcjonujących DNA – powiedziała dr Thiel.

 

Nie wiadomo, co stałoby się z DNA człowieka

Naukowcy podkreślili jednak, że materiał DNA, który został wykorzystany w eksperymencie, nie był chromosomalnym DNA (występującym u ludzi i u większości organizmów żywych). Do eksperymentu wykorzystano bowiem dużo mniejsze DNA plazmidowe, znajdujące się u niektórych bakterii.

– Nie możemy stwierdzić, w jaki sposób te wielkie cząsteczki DNA chromosomalnego zareagują na takie same warunki (jak w eksperymencie – red.). To powinno być zbadane w osobnym projekcie – przyznał prof. Ullrich w rozmowie z portalem space.com.

Naukowcy podkreślają również, że tego typu badania skłaniają do refleksji na temat tego, czy życie może w naturalny sposób przenosić się z jednej planety na drugą za pośrednictwem komet i innych kosmicznych obiektów lub rakiet.

0 0 votes
Article Rating