W najbliższych dniach Amerykę Północną znów zaatakuje „wir polarny”. Ciepło utrzyma się tylko nad Kalifornią.

 

Drugi rok z rzędu występuje ten sam wzór pogodowy na półkuli północnej 1

Oczywiście prawdziwy wir polarny znajduje się w stratosferze, w strefie ozonowej, ale w okresie zimowym jego siła (prędkość wiatru na obrzeżach, tzw. prądów strumieniowych) i kształt związany z rozkładem ozonu nad kołem polarnym decydują o cyrkulacji w troposferze. Dobrym odbiciem wiru polarnego jest cyrkulacja w troposferze na poziomie 500 hPa.

Drugi rok z rzędu występuje ten sam wzór pogodowy na półkuli północnej 2

Zobaczmy jak wir polarny na wysokości około 17,5 km jest hamowany nad Ameryką Północną.

17 hamowanie 2

Zatem musi istnieć przeszkoda, która powoduje takie anomalie. Przeszkoda ta, to nadmiar ozonu w pewnych obszarach nad kołem polarnym, co widać poniżej.

Drugi rok z rzędu występuje ten sam wzór pogodowy na półkuli północnej 3

Pytanie jest takie: dlaczego rozkład ozonu jest podobny jak w roku ubiegłym? Co ma na to wpływ?

Zastanówmy się, wiry polarne znajdują się w rejonach najsilniejszego oddziaływania jonizujących cząstek kosmicznych, zarówno pochodzenia słonecznego, jak i galaktycznego. Są to protony, elektrony, promieniowanie elektromagnetyczne. Zatem cząstki naładowane elektrycznie. Na ich rozkład musi mieć wpływ pole magnetyczne Ziemi, a także słoneczne koronalne wyrzuty masy CME. Okazuje się, że pole magnetyczne na biegunach nie jest symetryczne, co widać poniżej.

Drugi rok z rzędu występuje ten sam wzór pogodowy na półkuli północnej 4

 

Również zaszły znaczne zmiany w oddziaływaniu słonecznego pola magnetycznego na Ziemię.

Drugi rok z rzędu występuje ten sam wzór pogodowy na półkuli północnej 5

 

Zatem logiczne jest, że musiał ulec zmianie wzór rozkładu ozonu nad kołem polarnym i w konsekwencji zimowy wzór pogodowy na półkuli północnej. Zresztą na biegunie południowym występują podobne anomalie.

 

Źródło: LosyZiemi.pl
Drugi rok, wzór pogodowy, półkula północna, Ameryka Północna, wir polarny, arktyczne powietrze, stratosfera, for the second year, a weather pattern, Northern Hemisphere, North America, the polar vortex, arctic air, the stratosphere, usa, zmiana pogody.
0 0 votes
Article Rating