Poniższy wykres przedstawia energię drgań magnetycznych w trzech osiach w ciągu ostatnich 9 dni.

Zwróćcie uwagę na te cykle dobowych zmian energii drgań w osi Y (wschód-zachód) i w osi Z (pionowej).

Poniżej jest większy zakres dla lepszego zobrazowania cyklu oddziaływań. Te dobowe zmiany to oddziaływania magnetyczne dookoła planety, magnetometr w ciągu doby obiega Ziemię.

Cykl oddziaływań rozpoczął się od 18 września, a zakończył 24 września. Od tego czasu był duży wzrost aktywności sejsmicznej na całej planecie.

 

Magnitudy trzęsień ziemi.

 

Siła oddziaływań magnetycznych z naniesionymi trzęsieniami ziemi od magnitudy 5.5.
Wzrost nastąpił na zboczu opadającym oddziaływań. Tak, jakby ustępowały naprężenia w skorupie, co skutkuje gwałtownymi przesunięciami.

To, w którym momencie wystąpią trzęsienia ziemi zależy od energii oddziaływań, jakie były wcześniej.

Wygląda to tak, jakby energia była gromadzona w formie ciepła w płaszczu planety lub w samym jądrze. Na skutek wzrostu temperatury poprzez absorpcję drgań magnetycznych następuje wzrost objętości, a to skutkuje zmianami naprężeń skorupy. Wtedy występują trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów. Zaznaczam, że to nie jest oficjalna wiedza, tylko moja teoria.

Zwróćcie uwagę na ostatni wzrost, który dopiero narasta, a pisałem o nim dziś rano: TUTAJ.

To co wyżej, tylko względem płyt tektonicznych.

 

Źródło: wibi, LosyZiemi
0 0 votes
Article Rating