Poniżej znajduje się pierwszy cykl krótki w 24. cyklu słonecznym. Ten 11-letni cykl słoneczny rozpoczął się 1 stycznia 2009 roku, a trwał do 30 listopada 2019 roku.

Cykl krótki rozpoczął się pod koniec października 2009 roku, a zakończył w okolicach połowy czerwca 2010 roku. Wykres przedstawia pierwszy cykl dla sumarycznej mocy rozbłysków słonecznych w rozdzielczości dobowej. Nie każdy rozbłysk wywoływał koronalny wyrzut masy (CME) w kierunku Ziemi, w tamtym okresie było ich stosunkowo mało.

Poniżej cykl został przedstawiony w poszczególnych etapach.

Erupcja wulkanu w Islandii w 2010 roku

Erupcja wulkanu Eyjafjallajökull w Islandii zaczynała się od serii wstrząsów sejsmicznych pod koniec grudnia 2009 roku. Występowały wtedy roje tysięcy drobnych wstrząsów.
Popatrzcie na powyższy wykres, pojawiło się wtedy trochę silniejszych rozbłysków, ale klasy C, M-ki nie było. W tamtym czasie nie było zbyt wielu silnych burz GM.

 

Aktywność sejsmiczna nasiliła się pomiędzy 3 i 5 marca 2010 roku. W tym okresie zarejestrowano około 3 tysięcy drobnych, ale odczuwalnych wstrząsów.

Erupcja wulkanu Eyjafjallajökull nastąpiła 20 marca 2010 roku.

Druga szczelina powstała 31 marca 2010 roku około 200 m na północny zachód od pierwszej.

Od 21 maja 2010 roku, wulkan emitował tylko parę wodną i gazy. Nie odnotowano już emisji świeżego pyłu. Po 10 dniach wulkan uznano za drzemiący. 12 czerwca na wykresie widać ostatni dzień silniejszych rozbłysków, wystąpił wtedy rozbłysk klasy M2.0 z plamy 1081, i to był koniec pierwszego cyklu krótkiego.

Wkrótce połowa czwartego, krótkiego cyklu aktywności Słońca w 11-letnim cyklu, w okolicach połowy lipca 2022 roku może nastąpić duży wzrost aktywności Słońca

 

Źródło: wikipedia.org, LosyZiemi.pl