25cyklu słonecznym mamy już prawie połowę czwartego cyklu krótkiego. Poniżej wykresy dla rozbłysków słonecznych w mikrowatach na metr kwadratowy. Dla każdego dnia zsumowane są wszystkie rozbłyski klasy C, M oraz X.

25. cykl słoneczny rozpoczął się 1 grudnia 2019 roku. Wykres do 13 kwietnia, zaznaczone cykle krótkie

25. cykl słoneczny rozpoczął się 1 grudnia 2019 roku. Wykres do 13 kwietnia.

Zwróćcie uwagę na trzy pełne cykle sumarycznej mocy dobowej rozbłysków, jakie wystąpiły. Pierwszy, bardzo krótki (A) od 16 października do 14 grudnia 2020 roku, drugi (B) od 19 kwietnia do 14 października 2021 roku, a trzeci (C) od 25 października 2021 roku do 12 kwietnia 2022 roku. 14 kwietnia rozpoczął się czwarty (D) cykl krótki, ale o tym w dalszej części.

O krótkich cyklach sumarycznej mocy rozbłysków w NASA nie wiedzieli, w maju oficjalnie poinformowałem o tym odkryciu profesora Zurbuchena w NASA. Krótkie cykle dają możliwość przewidywania aktywności Słońca. Pierwszy cykl trwał 59 dni, drugi 178 dni, trzeci 165 dni, a czwarty cykl krótki wkrótce będzie miał połowę, a to da możliwość wyliczenia aktywności. Wstępnie można powiedzieć, że duży wzrost aktywności Słońca od strony Ziemi może się rozpocząć w okolicach połowy lipca 2022 roku.

 

Pierwszy cykl, bardzo krótki – A

 

 

Drugi cykl – B

 

 

Trzeci cykl – C

14 kwietnia 2022 roku rozpoczął się czwarty krótki cykl, który w skali 25. cyklu słonecznego był bardzo silny.

 

Czwarty cykl – D

Źródło: LosyZiemi.pl

Porównanie aktywności Słońca w pierwszych 33 miesiącach cykli 21-25, czyli od 1976 do 2022 roku, od początku lipca 2022 roku może wystąpić duży wzrost aktywności Słońca od strony Ziemi

W aktualnym cyklu słonecznym mieliśmy już trzy cykle aktywności Słońca od strony Ziemi