Naukowcy znaleźli nowe zastosowanie dla krążących na orbicie satelitów. Jedna z nich, Metop-A, europejski satelita meteorologiczny mierzy światło fluorescencyjne, emitowane przez rośliny na Ziemi. Dzięki temu naukowcy i rolnicy dysponują precyzyjnymi danymi dotyczącymi kondycji roślin.

– To pierwsze tak precyzyjne informacje dotyczące kondycji roślin na całym świecie uzyskane na przestrzeni miesiąca – podkreśla pomysłodawczyni przedsięwzięcia, Joanna Joiner z Goddard Space Flight Center w Greenbelt. Wraz ze swoim zespołem uzyskała mapy o 16-krotnie lepszej rozdzielczości w porównaniu do zdjęć z 2011 roku. Fotosynteza widoczna z kosmosu.

Widzialne światło niewidzialne

Chodzi o pomiar światła fluorescencyjnego, emitowanego przez rośliny podczas procesu fotosyntezy. Choć dla nas jest ono niewidzialne, satelity bez trudu je wyłapują. Im jest jaśniejsze na satelitarnych mapach, tym zdrowsze są rośliny. Jego słaba emisja oznacza zły stan roślin i ich powolne obumieranie. Dzięki możliwości uzyskaniu tak precyzyjnych map, zarówno naukowcy, ekolodzy jak i rolnicy są bardziej świadomi kondycji roślin i upraw w skali globalnej.

– Dzięki temu jesteśmy w stanie precyzyjnie określić także okres wegetacyjny roślin na całym świecie – zaznacza Joiner. Precyzyjne wyniki wykazały duży wzrost aktywności roślin podczas wyjątkowo ciepłej wiosny na niektórych obszarach globu, oraz znaczny spadek tam, gdzie zima była dłuższa. Jako najbardziej produktywny obszar na terenie Stanów Zjednoczonych uznano Środkowy Zachód.


Fotosynteza

Nowe źródło precyzyjnej wiedzy

Następnym krokiem naukowców jest przekalibrowanie ustawień, by dane uzyskać z obszaru 50 km kw. w ciągu 10 dni. Jeśli program nadal będzie dostarczał tak precyzyjnych informacji z konkretnych obszarów, zaś naukowcy będą w stanie usuwać zakłócenia jakie generują nasza atmosfera i warstwa chmur, program zostanie na stałe wprowadzony. Pochodzące z niego dane zostaną udostępnione dla wszystkich.

Źródło: NASA’s Goddard Space Flight Center, tm
0 0 votes
Article Rating