Najpóźniej za trzy lata rozpocznie się usuwanie zużytego paliwa z basenów chłodzących w uszkodzonej japońskiej elektrowni atomowej Fukushima I. Prawdopodobnie w styczniu władze zezwolą na powrót niektórych spośród 80 tys. osób, które ewakuowano z okolic elektrowni.

Według przedstawiciela rządu Japonii, zdołano już zapewnić stałe chłodzenie reaktorów. Do stycznia zamierza się doprowadzić je do stanu „zimnego wyłączenia” – czyli sytuacji, gdy rdzeń reaktora nie jest już w stanie zagotować wody chłodzącej.

Następnym etapem będzie dezaktywacja skażeń i usuwanie paliwa, ale pełna rozbiórka reaktorów potrwa ponad 10 lat.

 

Źródło: zetnews.pl
0 0 vote
Article Rating