Przebywający w mieście Grand Forks w Dakocie Północnej mieli okazję oglądać przepiękne zjawisko. Niebo rozbłysło tam kolorami zorzy polarnej.

Zorza polarna rozświetliła w sobotę 20 lutego niebo nad Alaską, a nawet miastem Grand Forks w Dakocie Północnej.

Burza geomagnetyczna, która wystąpiła w tym właśnie czasie.

Jak powstaje zorza?

Zorza polarna powstaje w wyniku bombardowania magnetosfery wiatrem słonecznym o dużej gęstości i prędkości, który najczęściej pochodzi z rozbłysków słonecznych, podczas których duże ilości plazmy wyrzucane są ze Słońca. Cząstki mkną przez Układ Słoneczny i docierają do naszej planety.

Na wysokości około 100 kilometrów, w okolicach biegunów magnetycznych Ziemi, wzbudzane są atomy w jonosferze i powstają światła zorzy. Na półkuli północnej zorza jest określana łacińską nazwą Aurora borealis, a południowa zorza polarna nosi nazwę Aurora australis.

Zasięg występowania zorzy polarnej zależy od gęstości i prędkości wiatru słonecznego. Im gęstszy i szybszy, tym większe prawdopodobieństwo, że zorze pojawią się bliżej równika, czyli na półkuli północnej – dalej na południe.

Zderzenia mogą wstrząsnąć magnetosferą wokół północnych i południowych biegunów Ziemi, uwalniając kolorowe strumienie w niebo.

Alaska:

Zorza polarna z Finlandii – RealTime

 

Źródło: Reuters
3.8 4 votes
Article Rating