We wschodnich Indiach na skutek obfitych opadów rzeki wystąpiły z brzegów, zalewając okoliczne wsie o odcinając ich mieszkańców od świata.

Pod wodą znalazły się domy i samochody. Zniszczone zostały także uprawy.

Źródło: YouTube.com, wp.pl