Ekstremalne warunki pogodowe, które związane są ze zmianami klimatu, będą miały poważne konsekwencje dla siedlisk owadów i innych bezkręgowców – sugerują najnowsze badania. Co więcej, jeśli temperatura nadal będzie gwałtownie rosnąć, niektóre zwierzęta po prostu znikną.

Czym bardziej postępują zmiany klimatu, tym temperatura naszej planety staje się coraz wyższa. Wszystkie te zmiany negatywnie wpływają na dużą grupę zwierząt zmiennocieplnych i owadów. Dlaczego? – Temperatura ciała tych organizmów zależy od temperatury otoczenia – wyjaśniają naukowcy.

Johannes Overgaard z Wydziału Biologii Uniwersytetu w Aarhus (Dania), Michael R. Kearney i Ary A. Hoffmann z Uniwersytetu w Melbourne (Australia) przeprowadzili niedawno badania, które dowodzą, że ekstremalne wartości temperatur znacząco ograniczają zasięg życia gatunków żyjących w tropikach i w klimacie umiarkowanym.

Badania na owocówkach

Naukowcy w swoich badaniach skupili się na 10 gatunkach muszek owocówek. Owady te przystosowane są do życia zarówno w tropikalnym, jak i w umiarkowanym klimacie Australii. Specjaliści najpierw zbadali temperatury, które sprzyjają reprodukcji i prawidłowemu rozwojowi. Później na podstawie zgromadzonych danych ustalili wartości graniczne. Zwieńczeniem prac było stworzenie modelu, który prognozuje zmiany zasięgu życia zwierząt podczas zmian klimatu.

Naukowcy od dawna wiedzą, że większość zwierząt lądowych łatwiej znosi roczne wahania temperatur. Żeby zachować prawidłowe funkcjonowania zalecane jest nawet termiczne zróżnicowanie. Od czasu do czasu temperatura musi być na tyle wysoka, żeby ​​gatunki mogły się rozmnażać i rosnąć. Z drugiej strony jednak temperatura nie może być cały czas wysoka.

Będzie więcej upałów. To zabije wiele gatunków zwierząt?

– Zmiany klimatyczne spowodują, że dni i noce będą coraz cieplejsze. Tym samym gatunki zwierząt będą podążać w kierunku wyższych szerokości geograficznych. Zmiany klimatu prowadzą jednak do częstszego występowania fal upałów. Nasz model wszystko to zakłada i przewiduje, że rozmieszczenie tych gatunków zostanie mocno zredukowane. Zwierzęta będą zasiedlać o połowę mniejsze tereny niż obecnie – powiedział Johannes Overgaard.

– Nasze przewidywania wskazują również, że w ciągu najbliższych kilku lat niektóre gatunki znikną całkowicie. Nawet jeśli teraz są one rozpowszechnione w wielu miejscach kuli ziemskiej – dodał Ary Hoffmann.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach czasopisma „Global Change Biology”.

 

Źródło: redorbit, tm
0 0 votes
Article Rating