Połowa lasów deszczowych Amazonii może stać się sawanną.

Lasy deszczowe Amazonii nie tylko słabną – zbliżają się do punktu kryzysowego. W ramach nowych badań ustalono, w jaki sposób połączenie wylesiania, zmiana klimatu i inne czynniki mogą spowodować, że lasy tropikalne znajdą się w punkcie, z którego nie ma powrotu.

Lasy na świecie kurczą się. Przez lata znosiły wiele ludzkich wpływów. Ale według nowego badania opublikowanego w czasopiśmie Science Advances, mogą one osiągnąć punkt krytyczny. Jeśli wylesianie (deforestacja) przekroczy 20 procent pierwotnego spreadu, lasy deszczowe Amazonii osiągną „punkt bez powrotu”.

W badaniu Thomas Lovejoy i Carlos Nobre postanowili dokładnie ustalić punkt krytyczny, a także dokładnie określić, co musi się wydarzyć, aby punkt krytyczne został osiągnięty. Zasadniczo chcieli wiedzieć, jak daleko może zajść wylesianie, zanim cykl wodny lasu tropikalnego przestanie wspierać ekosystemy w nim zawarte.

Zmiany klimatyczne, wylesianie i globalne ocieplenie dają 50% ryzyko, że połowa lasów deszczowych Amazonii stanie się sawanną.

Według ich szacunków, potrzeba zaledwie trzech procent, aby las deszczowy był nie do odnowienia.

Podczas gdy wylesianie stanowi bezpośrednie i poważne zagrożenie dla lasów deszczowych, nie jest to jedyne zagrożenie dla tych ekosystemów. Zmiany klimatyczne i ogień odgrywają ważną rolę w trwającym niszczeniu tego regionu. Oprócz potencjalnego zdziesiątkowania tego, co zostało z lasu deszczowego (zwierzęta i rośliny), degradacja cyklu wodnego miałaby również poważny wpływ na populację Ameryki Południowej.

Pomimo tej ponurej prognozy, nie osiągnęliśmy jeszcze punktu, w którym nie ma odwrotu. Lasy deszczowe Amazonii znajdują się blisko punktu, z którego nie ma powrotu, ale jeszcze go nie osiągnęły.

 

Peru – Parlament przyjął ustawę, która umożliwia budowę dróg w regionie lasów deszczowych Amazonii, które są schronieniem dla grup rdzennej ludności żyjących w odosobnieniu

 

 

Źródło: https://futurism.com/amazon-rainforest-deforestation-crisis-point
0 0 votes
Article Rating