Wyniki obserwacji Neptuna i Urana pozwolą na bardziej precyzyjne przewidywanie zjawisk atmosferycznych.

Pogoda jest zależna od grawitacji – ogłosił zespół naukowców. Obserwacje Neptuna i Urana przez Instytut Naukowy Weizmann oraz uniwersytety w Arizonie i Tel Awiwie dostarczyły cennych informacji o zjawiskach atmosferycznych.

 

Wiatr określi siłę przyciągania

Na podstawie obserwacji gazowych olbrzymów naukowcy doszli do wniosku, że za cyrkulację w atmosferze odpowiada w głównej mierze pole grawitacyjne. Rotacja planety wprawia w ruch masy gazów, które, ulegając mniejszemu lub większemu ciśnieniu, tłoczą się, generując takie zjawiska jak burze czy cyklony.

– Odkrycie umożliwi nam precyzyjne obliczanie pól grawitacyjnych na podstawie obserwacji zjawisk w atmosferze planety, i na odwrót – tłumaczył dr Ravit Helled, który kierował zespołem w Tel Awiwie.

Współpracujący z dr Helledem naukowcy liczą, że na podstawie obserwacji zjawisk atmosferycznych planet będą w stanie dokładnie określić zarówno szybkość jej obrotów, jak i siłę pola grawitacyjnego.

Pozwoli przewidzieć, gdzie uderzy huragan

Odkrycie umożliwi lepsze zrozumienie zmian zachodzących w ziemskiej atmosferze. Dzięki obserwacji ruchu mas powietrza z perspektywy kosmosu, zestawionych z polem grawitacyjnym Ziemi, istnieje szansa na wczesne wykrycie tworzących się np. huraganów i określenie miejsca, gdzie mogłyby uderzyć.

Źródło: science daily, tm
0 0 votes
Article Rating