Japońscy astronomowie przeanalizowali dane z ponad 60 lat i odkryli, że promieniowanie mikrofalowe Słońca w ciągu ostatnich pięciu minimów cykli słonecznych było niemal identyczne, pomimo wielkich różnic w czasie maksimów cykli.

Japończycy w 1957 roku rozpoczęli badania promieniowania mikrofalowego Słońca w czterech zakresach (1 GHz, 2 GHz, 3,75 GHz i 9,4 GHz).
Teraz grupa uczonych z uniwersytetów w Nagoya, Kioto i Ibaraki pracująca pod kierunkiem profesora Masumiego Shimojo przeanalizowała zebrane dane i odkryła, że intensywność i widma promieniowania w ciągu ostatnich pięciu cykli były identyczne podczas minimów, mimo że charakteryzowały się dużą różnorodnością w czasie maksimów.

Profesor Shimojo zauważa, że bardzo rzadko prowadzi się długoterminowe obserwacje zjawisk słonecznych. Jednym z niewielu takich badań są obserwacje plam. Tym ważniejsze są badania, pokazujące – rozciągający się poza jeden cykl słoneczny – trend dotyczący promieniowania mikrofalowego. To ważny krok ku zrozumieniu tworzenia si dynamiki słonecznych pól magnetycznych, które z kolei wpływają na plamy słoneczne i inne rodzaje aktywności Słońca, mówi uczony.

Cykle słoneczne trwają 11 lat. Najbardziej widocznym ich przejawem jest powstawanie i zanikanie plam na Słońcu. Jednak są one tylko jednym z wielu rodzajów aktywności naszej gwiazdy, zatem samo badanie plam nie wystarczy, by ją zrozumieć.

 

0 0 votes
Article Rating