W ciągu najbliższych 35 lat temperatura na Ziemi osiągnie najwyższe wartości od półtora wieku – uważają naukowcy, którzy przeanalizowali modele pogodowe. W tropikach podwyższona temperatura zagrozi bioróżnorodności organizmów, co bezpośrednio przełoży się na funkcjonowanie najsilniej zaludnionych państw.

Według badaczy, zmiany klimatyczne występują w pewnych ramach czasowych. Camilo Mora i jego koledzy z Uniwersytetu Hawajskiego opracowali założenia dla jednego takiego odcinka czasu. Stworzyli model z podziałem na lata, w których klimat tak się zmieni, że w pogodzie wystąpią anomalia nienotowane w minionych 150 latach. 

W ciągu najbliższej dekady największe zmiany czekają strefy międzyzwrotnikowe. Obszary zurbanizowane mogą spodziewać się zmian przed 2047 rokiem. W scenariuszu alternatywnym przewidziano, że jeżeli ustabilizuje się emisja gazów cieplarnianych to zmiany nastąpią około 2069 roku.

– Wyniki nas zszokowały. Bez względu na przyjęty scenariusz, zmiany są spodziewane szybko – powiedział autor badań Camilo Mora. – Moja generacja przekona się o tym, że klimat, do jakiego przywykliśmy, jest przeszłością.

Zmiany wpłyną na organizmy

Naukowcy w badaniach wzięli pod uwagę szereg czynników – parowanie, opady atmosferyczne, temperaturę powierzchni wód oceanicznych i jej odczyn. Na przykład pH powierzchni wód swoje historyczne poziomy osiągnęły już w 2008 roku.

Na tej podstawie naukowcy stwierdzili, że zmiany w klimacie pociągną za sobą zmiany w życiu organizmów. Wpłyną one na bioróżnorodność organizmów, na początek szczególnie w tropikach.

– Nasza praca pokazuje, że wypychamy ekosystemy z warunków, w których przywykły do życia i zmuszamy do życia w zupełnie innych, do których mogą się nie przystosować – wyjaśnił Mora.

Źródło: science daily, tm
0 0 votes
Article Rating