W ciągu najbliższych 35 lat temperatura na Ziemi osiągnie najwyższe wartości od półtora wieku - uważają naukowcy, którzy przeanalizowali modele pogodowe. W tropikach podwyższona temperatura zagrozi bioróżnorodności organizmów, co bezpośrednio przełoży się na funkcjonowanie najsilniej zaludnionych państw. Według badaczy, zmiany klimatyczne występują w pewnych ramach czasowych. Camilo Mora i jego koledzy ... Czytaj więcej