Pomiary, o których wczoraj pisałem dość dobrze pasują do tych wyliczonych.

Magnetometr w osi X, ostatnie 48 godzin

Poniżej porównałem wykres z pomiarów magnetometrycznych z osi X (północ południe) oraz zegar dobowych oddziaływań magnetycznych (wyliczony), który dość często wklejam, żebyście wiedzieli o której godzinie wzrośnie w danym dniu oddziaływanie magnetyczne.

Zobaczcie, jak dość ładnie pokrywa się czasowo to wyliczone z rzeczywistym pomiarem. Ta „pozioma kreska” na wykresie, to stała siła pola wzmocniona przez oddziaływanie pierwszego poziomu – które tworzyło w tym dniu szczyt magnetyczny, a było zmieniane przez oddziaływania dobowe. Wszystko w czasie UTC.

W południe UTC 10 listopada przechylenie biegunowe Ziemi wynosiło -17.28 stopnia, dlatego między innymi na osi północ-południe wystąpił tak znaczący wzrost.

 

Źródło: LosyZiemi.pl