Na poniższych wykresach znajduje się 5 oraz 9 ostatnich dni pomiarów pola magnetycznego Ziemi oraz wyliczona energia drgań magnetycznych dla trzech osi oraz energia sumaryczna.

Wszystkie duże i gwałtowne zmiany pola magnetycznego, jak i energii drgań wywołują strefy równowagi magnetycznej w przestrzeni. Dookoła naszej planety oddziałuje ziemskie pole magnetyczne – z polami magnetycznymi innych planet. Przy każdym oddziaływaniu występują strefy równowagi magnetycznej współoddziałujących pól. Złożoność tych oddziaływań dookoła Ziemi pokazuje złożoność cykli dobowych na poniższych wykresach z magnetometru.

 

Magnetometr w trzech osiach, ostatnie 5 dni.

W rozbiciu na osie.

Energia drgań magnetycznych dla trzech osi.

W rozbiciu na osie.

Sumarycznie.

Skoki magnetyczne.

Magnetometr w trzech osiach, ostatnie 9 dni.

W rozbiciu na osie.

Energia drgań magnetycznych dla trzech osi.

W rozbiciu na osie.

Sumarycznie.

Częstotliwości składowe ziemskiego pola magnetycznego (Szybka Transformacja Fouriera) dla 2-3 kHz i 3-4 kHz.
Ostatnie 5 dni.

 

Magnetometr na Forum.LosyZiemi

 

W miarę słabe oddziaływania magnetyczne wystąpią 17 i 19 czerwca

Trzęsienia ziemi i wstrząsy sejsmiczne od 18 maja do 16 czerwca 2020 roku

Źródło: LosyZiemi.org
0 0 votes
Article Rating