Olbrzymi obłok gazu jest na kursie kolizyjnym z czarną dziurą w centrum naszej galaktyki.

Będzie to niepowtarzalna okazja, żeby zaobserwować jak czarna dziura zassie materię.

W połowie 2013 roku obłok gazu ma się znaleźć w odległości 36 godzin świetlnych od Sagittarius A, który jest jasnym i bardzo zwartym źródłem radiowym w centrum Drogi Mlecznej.

Naukowcy uważają, że obiekt ten jest prawdopodobnie supermasywną czarną dziurą.

Supermasywne  czarne dziury są największymi obiektami tego typu, a ich masa jest setki tysięcy do miliardów razy większa od masy naszego Słońca.

Supermasywne czarne dziury w centrach aktywnych galaktyk, wokół których zachodzi proces akrecji powodują ich bardzo silnie świecenie, stąd też obiekty zawierające czarne dziury mogą należeć do najjaśniejszych we Wszechświecie.

 

Według obserwacji Europejskiego Obserwatorium Południowego prędkość obłoku gazu (materii) podwoiła się w ciągu ostatnich siedmiu lat, osiągając ponad 8 mln km/h, co daje nam 2200 km/S, a to jest 1/136 prędkości światła.

Zgodnie z oczekiwaniami astronomów, krawędzie obłoku gazu zaczęły się już rozpadać.

 

© ESA / Medialab AOES 

 

Źródło: theextinctionprotocol.wordpress.com, beforeitsnews.com, WikiPedia.org
0 0 votes
Article Rating