Na poniższych wykresach znajduje się 5 oraz 9 ostatnich dni pomiarów pola magnetycznego Ziemi oraz wyliczona energia drgań magnetycznych dla trzech osi oraz energia sumaryczna.

Wszystkie duże i gwałtowne zmiany pola magnetycznego, jak i energii drgań wywołują strefy równowagi magnetycznej w przestrzeni. Dookoła naszej planety oddziałuje ziemskie pole magnetyczne – z polami magnetycznymi innych planet. Przy każdym oddziaływaniu występują strefy równowagi magnetycznej współoddziałujących pól. Złożoność tych oddziaływań dookoła Ziemi pokazuje złożoność cykli dobowych na poniższych wykresach z magnetometru.

 

Magnetometr w trzech osiach, ostatnie 5 dni.

W rozbiciu na osie.

Energia drgań magnetycznych dla trzech osi

W rozbiciu na osie.

Sumarycznie.

Skoki magnetyczne.

 

Magnetometr w trzech osiach, ostatnie 9 dni.

 

W rozbiciu na osie.

 

Energia drgań magnetycznych dla trzech osi

 

W rozbiciu na osie.

Sumarycznie.

Średniej siły oddziaływania magnetyczne wystąpią między 23-28 kwietnia

 

Źródło: LosyZiemi.org
0 0 votes
Article Rating