Południowoamerykański Naspers sprzedał Allegro i Ceneo. Nabywcami, którzy wyłożyli łącznie 3,25 miliarda dolarów, są fundusze private equity Cinven, Mid Europa Partners i Permira.

Warszawa, 14.10.2016. Portal serwisu aukcyjnego allegro.pl na ekranie komputera i smartfona, 14 bm. Koncern mediowy Naspers poinformowa³ dziœ o sprzeda¿y Allegro za 3,25 mld USD funduszom private equity Cinven, Permira oraz Mid Europa. (mgo) PAP/Bart³omiej Zborowski ***Zdjêcie do depeszy PAP pt. Naspers sprzeda³ Allegro za 3,25 mld USD***

Jak czytamy w oficjalnym oświadczeniu Naspera decyzja o sprzedaży Grupy Allegro jest spójna ze strategią Grupy, której celem jest jej zwieszenie wartości dla akcjonariuszy. Od czasu do czasu Grupa wycofuje się z wcześniejszych inwestycji by zrealizować zysk na zainwestowanym kapitale, a Allegro jest dobrym tego przykładem. Napster pozostaje obecny w Polsce poprzez swoje pozostałe aktywa (OLX, PayU, Otomoto i Otodom) i będzie nadal je rozwijał w celu uzyskania w przyszłości odpowiednich zwrotów z kapitału.

O sprzedaniu Allegro mówiono już od miesięcy. Zainteresowane nabyciem polskiego portalu były ponoć Alibaba oraz eBay. Naspers otrzymał jednak wyjątkowo atrakcyjną ofertę od grupy funduszy private equity i teraz Allegro trafi w ich ręce.

Jednym z nowych właścicieli Allegro jest Cinven. To założony przed 40 laty fundusz z siedzibą główną w Londynie. Inwestuje on w usługi dla biznesu, nowoczesne technologie, firmy telekomunikacyjne i media czy w usługi zdrowotne. Nabywa europejskie firmy, które wymagają inwestycji rzędu co najmniej 100 milionów euro. Obecnie Cinven zarządza aktywami o łącznej wartości 10,6 miliarda euro. Drugi z właścicieli Allegro, Mid Europa Partners, to brytyjska firma powstała w 1999 roku. Jej inwestycje koncentrują się na Europie Środkowej i Wschodniej. Zwykle inwestuje w firmy o wartości 100-500 milionów euro których zakup wymaga wydatkowania 75-200 milionów euro. Mid Europa zarządza aktywami o wartości około 2 miliardów euro. Permira, trzeci z funduszy, który zainwestował w Allegro, również pochodzi z Wielkiej Brytanii. Firma została założona w 1985 roku i inwestuje na rynku usług finansowych, opieki zdrowotnej, technologii, przemysłowym i konsumenckim. Permira zarządza aktywami o wartości 30 miliardów euro.

0 0 votes
Article Rating