Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk szuka kandydatek i kandydatów na uczestników 43. Wyprawy Polarnej do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund na Spitsbergenie.

Na stronach IGF PAN pojawiła się informacje o naborze do 43. Wyprawy Polarnej do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund. Instytut poszukuje osób do tzw. grupy zimującej, czyli całorocznej. I choć podczas pobytu na Stacji każdy robi to, co jest aktualnie konieczne, to w ogłoszeniu określono kwalifikacje poszukiwanych osób.

Do Stacji na Spitsbergenie IGF PAN szuka obecnie geofizyka z doświadczeniem w dziedzinach geofizyki lub elektroniki, meteorologa najlepiej z doświadczeniem w służbie meteorologicznej IMGW, specjalisty ds. monitoringu środowiska / hydrochemika z doświadczeniem w pracy w laboratorium chemicznym, w obsłudze chromatografu jonowego oraz w pracy w terenie, informatyka z doświadczeniem w zakresie administrowania systemów Linux/Windows i teleinformatyce/łączności internetowej, mechanika z umiejętnością obsługi agregatów prądotwórczych i silników wysokoprężnych oraz konserwatora z doświadczeniem w zakresie robót ogólnobudowlanych oraz napraw i konserwacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i konstrukcyjnych.

Wyjazd do Polskiej Stacji Polarnej Hornsund im. Stanisława Siedleckiego nastąpi w czerwcu 2020 roku. Okres pracy zakończy się w lipcu następnego roku.

IGF PAN szuka także kandydatek i kandydatów do grupy letniej. Do wyprawy poszukiwani są: pracownik techniczny z umiejętnościami w zakresie robót ogólnobudowlanych, stolarki, elektryki, hydrauliki i mechaniki, asystent terenowy z doświadczeniem terenowym (zimowym i górskim) i motorowodnym, administrator Stacji z doświadczeniem w zakresie administracji biurowej i obsługi ruchu turystycznego oraz znajomością języka angielskiego oraz kucharz i pomocnik kucharza z praktyką w żywieniu zbiorowym.

Okres pobytu grupy letniej w Polskiej Stacji Polarnej Hornsund będzie trwał od czerwiec do wrzesień 2020 roku. Wyjątkiem jest stanowisko kucharza, którego pobyt na Stacji będzie trwał od kwietnia/maja do września 2020 roku.

W ogłoszeniu wyszczególniono też, że dodatkowymi atutami będą patenty motorowodne, zaświadczenia ukończenia wszelkiego rodzaju kursów medycznych (pierwsza pomoc, ratownictwo), doświadczenie terenowe (w szczególności zimowe górskie), wszelkiego rodzaju uprawnienia i umiejętności związane z obsługą instalacji elektrycznych (SEP), urządzeń mechanicznych (np. transporterów PTS, dźwigów HDS, ciągników) oraz uprawnienia spawalnicze. Przyda się także znajomości języków obcych, w szczególności języka angielskiego.

Polska Stacja Polarna Hornsund im. Stanisława Siedleckiego położona jest w południowej części norweskiej wyspy Spitsbergen. Placówka została założona w 1957 roku. Prowadzi całoroczne badania naukowe i jest najdalej wysuniętą na północ stałą polską instytucją naukową. Stacja jest zarządzana przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

Szczegóły naboru na stronach IGF PAN.

Źródło: IGF PAN

 

0 0 votes
Article Rating