Poniższe wykresy przestawiają pomiary grawitacji i pola magnetycznego Ziemi w formie uśrednionych punktów pomiarowych w czasie uniwersalnym (UTC).

Pomiary dokonywane są z częstotliwością 75 sampli na sekundę, 24h/dobę w okolicach Głogowa.

Na wykres należy kliknąć, żeby go powiększyć.

Grawitacja – ostatnie 24 godziny

Pole magnetyczne – ostatnie 24 godziny

Grawitacja – ostatnie 120 godzin, 33 mln sampli

Pole magnetyczne – ostatnie 120 godzin, 33 mln sampli

0 0 votes
Article Rating