Po intensywnych opadach deszczu zaczęła wzbierać Odra w województwie śląskim. Nadchodzącej nocy rzeka może sięgać stanów alarmowych. Niewykluczone są lokalne podtopienia.

Pogarsza się sytuacja na Odrze w województwie śląskim. Rano na pierwszym wodowskazie na polskim odcinku Odry w Chałupkach został przekroczony stan ostrzegawczy.

Najwyższy poziom rzeka osiągnęła późnym popołudniem, kiedy przekroczenie stanu ostrzegawczego wyniosło prawie metr.

Obecnie poziom rzeki zmniejsza się, ale bardzo powoli. Fala wezbraniowa przesuwa się w stronę Krzyżanowic, gdzie dotrze najbliższej nocy.

Stan ostrzegaczy jest przekroczony o 130 centymetrów. Do stanu alarmowego brakuje już tylko 10 centymetrów.

W nocy Odra może przekraczać w Krzyżanowicach stan alarmowy i zacząć wylewać, zatapiając pola uprawne, łąki i ogródki działkowe położone w międzywalu.

Odra przybiera również w Raciborzu, gdzie przekracza stan alarmowy o ponad 120 cm. Poziom rzeki jest znacznie wyższy niż zazwyczaj, zwłaszcza jest to dobrze widoczne po wielu tygodniach bardzo niskiego stanu z powodu niedostatku opadów.

Odra w województwie opolskim ma stany wysokie, zaś w województwie dolnośląskim stany niskie. Prognozuje się, że jutro stany ostrzegawcze mogą zostać przekroczone w Koźlu. Nie ma jednak zagrożenia przekroczenia stanów alarmowych.

Sytuacja nie jest tak trudna, jak w ubiegłym roku, ponieważ opady nie były aż tak intensywne i długotrwałe. Mimo to należy się liczyć z punktowymi podtopieniami, zwłaszcza poza obszarami zabudowanymi.

Uprzedzamy, że z powodu wysokich stanów wód nie należy zbliżać się do koryta Odry i jej dopływów w woj. śląskim i opolskim. Na Wiśle sytuacja jest o wiele lepsza, ponieważ notuje się co najwyżej stany wysokie i nie ma groźby osiągnięcia stanów ostrzegawczych.

Obecnie najtrudniejsza sytuacja ma miejsce na rzekach wschodniego Pomorza, Kujaw, Warmii i Mazur, gdzie spadło już kilkadziesiąt litrów deszczu na metr kwadratowy, co spowodowało błyskawiczny wzrost poziomu rzek.

Póki co nigdzie nie zostały przekroczone stany ostrzegawcze, ale niewiele już do nich pozostało. W nocy i jutro w pierwszej połowie dnia stany ostrzegawcze mogą zostać przekroczone.

 

Źródło: twojapogoda.pl

 

0 0 votes
Article Rating