Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego, wykresy podzielone po 1 kHz od 2 – 5 kHz.
Szybka transformacja Fouriera (FFT), ostatnie 5 dni pomiarów.

Zakres 3-4 kHz podzielony po 200 Hz

Zakres ten najmocniej wpływa na istoty żywe, w tym na człowieka.

 

Z pomiarów energii drgań magnetycznych mamy poniższy wykres z ostatnich 32 godzin. Wzrosty mogą być negatywnie odczuwalne przez człowieka. 29-30 stycznia wystąpią silne oddziaływania magnetyczne.

Źródło: LosyZiemi.pl

Silne oddziaływania magnetyczne rozpoczną się od 24 stycznia, szczyty wystąpią 27 i 29-30 stycznia

2.4 5 votes
Article Rating