Poniżej znajdują się pomiary magnetometryczne z ostatnich pięciu dni w formie trzech wykresów z każdej osi oraz wykresu zawierającego 3 osie. Zakres czasowy: 3-8 października 2020 roku.

Na wykresach widać oddziaływania magnetyczne planet w cyklu dobowym.

 

Na poniższych wykresach znajduje się energia drgań magnetycznych z trzech osi.

 

Na poniższych wykresach znajdują się pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego. Wykresy z ostatnich pięciu dni podzielone po 500 Hz z zakresu do 5.5 kHz.
Szybka transformacja Fouriera (FFT). Największy wpływ na te pomiary ma nasza jonosfera.

Największy wpływ na organizm człowiek ma zakres od 3-4 kHz.

Zastanawiający jest pomiar z zakresu 5425-5450 Hz, który przeplata się w cyklu dobowym z 5450-5475 Hz.

Przy analizie małego zakresie 5430-5470, gdzie składowa ma zaledwie do 2 Hz wykres wygląda następująco.

Zmiany te były za sprawą oddziaływania Marsa.
Gdy tworzą się strefy równowagi magnetycznej między planetami, powstają rekoneksje i spływy elektronów oraz protonów. Jonosfera gromadząc ładunki rozszerza się, a przy tym generuje drgania magnetyczne, które właśnie przedstawiłem na wykresach.

Zwróćcie uwagę na jeszcze jeden ważny wpływ jonosfery. Gdy się rozszerza, a następnie kurczy – wpływa fizycznie na atmosferę, która jest zaraz pod nią. Powstają wtedy depresje ciśnieniowe, które są zalążkiem zmian pogodowych, a przede wszystkim burz tropikalnych, które przekształcają się w huragany. Mechanizm już wiele razy opisywałem Wam.

 

Źródło: LosyZiemi.pl

Średniej siły oddziaływania magnetyczne wystąpią między 8-15 października, ze szczytami 10 i 14 października

0 0 votes
Article Rating