Prawie miliard ludzi na świecie w dalszym ciągu nie ma dostępu do toalet. To jest potencjalne źródło rozprzestrzeniania się wielu chorób, czego dowodzi obecna epidemia eboli – stwierdza Światowa Organizacja Zdrowia.

Toaleta w Afryce

W opublikowanym dorocznym raporcie poświęconym dostępowi do wody i sanitariatów WHO zwraca uwagę, że w czteromilionowej Liberii, która jest krajem najbardziej dotkniętym epidemią eboli, niemal połowa mieszkańców nie korzysta z toalet. W Sierra Leone, kolejnym ognisku epidemii, szacuje się, że problem ten dotyczy 28 proc. ludności.

Toaleta w Afryce 2

Ocenia się, że w krajach Afryki Subsaharyjskiej, gdzie co czwarty mieszkaniec jest zmuszony załatwiać potrzeby fizjologiczne pod gołym niebem, co 2,5 minuty umiera dziecko po spożyciu wody niezdatnej do picia lub z powodu braku sanitariatów lub niedostatecznej higieny – alarmują eksperci.

Na miliard mieszkańców Ziemi, pozbawionych dostępu do toalet, 825 milionów przypada na 10 krajów. Pięć z nich znajduje się w Azji, a przodują w tej niechlubnej statystyce Indie, gdzie problem dotyczy 597 milionów ludzi. Kolejne są: Indonezja, Pakistan, Nepal i Chiny (10 milionów).

Toaleta w Afryce 3

W Afryce bez dostępu do toalety musi obejść się m.in. 39 milionów mieszkańców Nigerii. W związku z epidemią przenoszącego się przez płyny ustrojowe wirusa ebola, której zalążek nigeryjskie władze opanowały, pojawiły się w tym kraju kampanie zwracające uwagę na zagrożenia związane z załatwianiem potrzeb fizjologicznych pod gołym niebem – podkreśla WHO.

Bez toalet muszą też radzić sobie mieszkańcy Etiopii, Sudanu, Nigru i Mozambiku – wyszczególnia raport.

Źródło: PAP, rmf24
Afryka, świat, brak toalet, choroby, Africa, the world, the lack of toilets, disease.
0 0 votes
Article Rating