Tegoroczną Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny i fizjologii otrzymali Harvey J. Alter, Michael Houghton i Charles M. Rice „za odkrycie wirusa wywołującego zapalenie wątroby typu C„.

Odkrycie wirusa zapalenia wątroby typu C, którego dokonali tegoroczni laureaci Nagrody Nobla z medycyny i fizjologii, pomogło w skutecznej walce ze śmiertelną chorobą wątroby, na którą cierpi na świecie ponad 70 mln ludzi.

Dzięki odkryciu i udowodnieniu, że to HCV powoduje wirusowe zapalenie wątroby typu C Harvey J. Alter, Michael Houghton oraz Charles M. Rice przyczynili się do rozwoju testów diagnostycznych oraz metod terapii, dzięki którym dziś WZWC stał się chorobą uleczalną. To pozwala ratować miliony pacjentów.

Amerykanin Harvey J. Alter (85 lat) z National Institutes of Health w Bethesda (stan Maryland) jako pierwszy wykazał, że przyczyną WZW C jest nieznany wcześniej wirus. Badania Kanadyjczyka Michaela Houghtona (urodzonego w latach 50. XX w. w Wielkiej Brytanii) z University of Alberta w Edmonton w Kanadzie pozwoliły wyizolować materiał genetyczny wirusa, który otrzymał nazwę wirus zapalenia wątroby typu C (wirus HCV). Amerykanin Charles M. Rice (68 lat) z Rockefeller University w Nowym Jorku dostarczył ostatecznych dowodów na to, że zakażenie HCV jest wystarczającym czynnikiem prowadzącym do zapalenia wątroby.

Zgodnie z najbardziej aktualnymi danymi Światowej Organizacji Zdrowia wirus zapalenia wątroby typu C (HCV) był w 2016 r. przyczyną ok. 400 tys. zgonów ludzi na świecie. Przewlekła infekcja tym wirusem powoduje groźne dla zdrowia i życia powikłania, takie jak marskość wątroby oraz rak wątrobowokomórkowy.

W tym roku Fundacja Noblowska podwyższyła o 1 mln koron (95 tys. euro) do 10 mln koron (950 tys. euro) wartość nagrody pieniężnej w każdej z sześciu dziedzin. Wzrost uzasadniono poprawą stanu finansów fundacji oraz chęcią utrzymania prestiżu Nagrody Nobla, której wartość „powinna podążać za rzeczywistym wzrostem płac w społeczeństwie”.

W 2011 roku z powodu skutków światowego kryzysu, w tym spadków na giełdach, wartość Nagrody Nobla została obniżona z 10 mln do 8 mln koron, a fundacja poczyniła oszczędności związane ze swoją działalnością. W 2017 roku na skutek ustabilizowania finansów zwiększono wielkość Nagrody Nobla z 8 mln koron do 9 mln.

 

 

ŹródłoReuter, PAP
0 0 votes
Article Rating