Rada Unii Europejskiej przyjęła nowe przepisy, które mają na celu usprawnienie opodatkowania osób handlujących na platformach cyfrowych. „Jest to ważna nowelizacja unijnych przepisów. Sprawi, że sprzedawcy aktywni na platformach cyfrowych będą sprawiedliwie płacili należny podatek” – wskazał, cytowany w komunikacie, portugalski minister finansów Joao Leao. Dyrektywa zacznie obowiązywać od początku 2023 roku.

W ocenie Joao Leao „ma to znaczenie szczególnie teraz, gdy sprzedaż elektroniczna rośnie, a pandemia COVID-19 wywiera presję na finanse publiczne”. „Rozszerzając przepisy o automatycznej wymianie informacji na gospodarkę opartą na platformach cyfrowych, EU staje się światowym pionierem” – stwierdził portugalski minister.

 

Sprzedaż w internecie

Przedstawiciele Rady UE wskazali w komunikacie, że już teraz dużo osób i firm sprzedaje towary lub oferuje usługi za pośrednictwem platform cyfrowych i liczba ta stale rośnie. „Jednak dochody tak osiągane pozostają często niezgłoszone i podatek nie zostaje odprowadzony, zwłaszcza gdy dana platforma działa w kilku państwach naraz” – czytamy.

Jak zauważono, w efekcie „państwa członkowskie tracą dochody podatkowe, a handlujący na platformach cyfrowych uzyskują nieuczciwą przewagę nad tradycyjnymi firmami”.

Dlatego w ocenie przedstawicieli Rady UE zaradzić tym problemom ma nowelizacja dyrektywy o administracyjnej współpracy podatkowej. „Ma ona zobligować operatorów platform cyfrowych do zgłaszania dochodów osób, które prowadzą handel na ich platformach, a państwa członkowskie – do automatycznej wymiany tych informacji” – wyjaśniono.

Nowe przepisy będą mieć zastosowanie do platform cyfrowych zlokalizowanych zarówno w UE, jak i poza nią. Wejdą w życie od 1 stycznia 2023 roku. „Umożliwią krajowym organom podatkowym wykrywanie dochodów uzyskiwanych za pośrednictwem platform cyfrowych i ustalanie odnośnych zobowiązań podatkowych. Również operatorzy platform cyfrowych będą mieć łatwiejsze zadanie, gdyż dochody wystarczy zgłosić tylko w jednym państwie członkowskim zgodnie ze wspólnymi unijnymi ramami” – czytamy w komunikacie.

Inne zmiany do dyrektywy o administracyjnej współpracy podatkowej mają poprawić wymianę informacji oraz współpracę między organami podatkowymi państw członkowskich.

 

 

Źródło: PAP
0 0 votes
Article Rating