Samotność jest bardzo szkodliwa dla naszego zdrowia – zarówno tego psychicznego, jak i fizycznego. Uważa się, że jej wpływ na organizm jest równoznaczny z wypaleniem kilkunastu papierosów w ciągu jednego dnia.

Zagadnienie skutków samotności zostało poruszone w Wielkiej Brytanii po utworzeniu przez nieżyjącą już posłankę Jo Cox specjalnej komisji. Wezwała rząd do podjęcia działań mających na celu rozpoznanie tego problemu. Komisja opublikowała raport, według którego w samej Wielkiej Brytanii dziewięć milionów ludzi cierpiało z powodu poczucia samotności.

 

Demencja i samobójstwa

Nie jest zaskoczeniem, że pozostawanie odciętym od świata czyni człowieka bardziej podatnym na depresję. Może również stanowić złą wróżbę – zwiększone prawdopodobieństwo popełnienia samobójstwa. Ludzie, którzy są samotni, są o 64 procent bardziej podatni na demencję. Istnieje również większe ryzyko pogorszenia się u nich funkcji poznawczych.

Samotność wpływa nie tylko na zdrowie psychiczne, lecz także fizyczne. Odkryto, że zwiększa ona ryzyko przedwczesnej śmierci o 26 procent. Wzrasta także groźba wystąpienia nadciśnienia czy otyłości. Wykazano również, że brak więzi społecznych równoważy się z wypaleniem 15 papierosów dziennie.

 

Groźna jak poważna przewlekła choroba

Kilka miesięcy temu lekarze rodzinni z The Royal College of General Practitioners przestrzegali, że poczucie samotności może być tak złe dla zdrowia jak poważna przewlekła choroba – np. cukrzyca. Wśród odizolowanych od społeczeństwa pacjentów występuje większa szansa odwiedzin u lekarza, choćby tylko po to, by mieć jakikolwiek kontakt z człowiekiem.”Zwalczanie samotności jest problemem wielu pokoleń, wyzwaniem, któremu może sprostać tylko skoordynowane działanie wszystkich – rządów, pracowników, firm, organizacji społecznych, rodzin. I społeczności, i indywidualne osoby mają tu do odegrania pewną rolę” czytamy w raporcie. „Działając razem możemy coś zmienić”.

Twórcy raportu mieli na celu również zachęcenie potencjalnych wolontariuszy do pomocy w zmniejszeniu odizolowania ludzi we wszystkich grupach społeczeństwa.

 

0 0 vote
Article Rating