W Cieśninie Gibraltarskiej co jakiś czas występują wstrząsy sejsmiczne, czasami całe serie przez kilkadziesiąt godzin. Jednak to co trwa od 17 kwietnia 2021 roku jest czymś wyjątkowym.

Ilość wstrząsów jakie występują od tego czasu jest ogromna, na wykresach widać duże nasilenia trwające nawet kilka dni.

Co ciekawsze, to ta aktywność sejsmiczna zbiegła się w czasie ze wzrostem aktywności Słońca w 25. cyklu słonecznym. Na końcu wykresy dla porównania.

Seria płytkich wstrząsów sejsmicznych na północ od Svalbardu, najsilniejszy wstrząs miał magnitudę 5.9, dzień wcześniej wystąpiło 85 wstrząsów sejsmicznych w Cieśninie Gibraltarskiej

Biała linia przechodząca przez zaznaczone wstrząsy sejsmiczne, to granica płyty tektonicznej euroazjatyckiej i afrykańskiej.

Wstrząsy od magnitudy 4.0, od 17 kwietnia 2021 roku

Energie wstrząsów sejsmicznych

Magnitudy wstrząsów sejsmicznych

 

Głębokości wstrząsów sejsmicznych, okres od 17 kwietnia 2021 podzielony po 58 dni

Sumaryczna moc rozbłysków słonecznych klasy B, C, M, X w uśrednieniu dobowym, okres od 17 kwietnia 2021 podzielony po 58 dni

Porównajcie sobie aktywność Słońca do wzrostów aktywności sejsmicznej w Cieśninie Gibraltarskiej.

 

Czekam na Wasze komentarze.

Powiększony wykres można wziąć myszką i przenieść na nową kartę przeglądarki, żeby porównać.

 

Trzęsienie ziemi w Brazylii

Chwilę po napisaniu tego, o 2:55 wystąpiło silne, ale głębokie trzęsienie ziemi w Brazylii, magnituda 6.5, głębokość 622 km

Źródło: LosyZiemi.pl

Średniej siły szczyty oddziaływań magnetycznych wystąpią 5, 8-9 czerwca i silne szczyty 11 i 12 czerwca

4.2 5 votes
Article Rating