Trzęsienia ziemi i wstrząsy sejsmiczne od magnitudy 3.0 w ciągu ostatnich 29 dni, baza EMSC.

Z podziałem na płyty tektoniczne.

Energie wstrząsów sejsmicznych w godzinowej rozdzielczości z ostatnich 8 dni.

 

Magnitudy.

Poniżej głębokości trzęsień ziemi dla 8 i 29 dni.

 

Magnetometr i energia drgań magnetycznych – ostatnie 9 dni

Rozpoczął się kolejny cykl energii drgań magnetycznych.

 

Poniżej częstotliwości składowe ziemskiego pola magnetycznego – FFT (Szybka transformacja Fouriera) dla zakresów 2-3 i 3-4 kHz – ostatnie 72 godziny.

Źródło: LosyZiemi.org

 

0 0 votes
Article Rating