We wtorek 13 kwietnia wystąpi silny, ale krótki szczyt oddziaływań magnetycznych planet. Osoby wrażliwe na zmiany magnetyczne, oddziaływania mogą odczuwać na ponad dobę przed szczytami i po szczytach w formie: bólu głowy, bólu stawów, zmęczenia i szumów usznych często z modulacjami. Drgania ziemskiego pola magnetycznego występują za sprawą jonosfery gromadzącej elektrony protony z rekoneksji magnetycznych emisji z plam i dziur koronalnych oraz wiatru słonecznego. Na szumy uszne bardzo mocno wpływają dziury koronalne.

Linie pola magnetycznego

Silny, ale krótki szczyt oddziaływań magnetycznych wystąpi 13 kwietnia po południu.

W tym czasie może wzrosnąć aktywność sejsmiczna i wulkaniczna.

Szczyty nasileń szumów usznych w tym okresie mogą występować codziennie:

Czas lokalny – Polska (UTC+2)

 

Zachowania społeczne

W czasie oddziaływań magnetycznych na ulice mogą wychodzić osoby niezrównoważone psychicznie, czyli mogą się uaktywnić nożownicy i „miłośnicy” strzelania.
Mimo pandemii w ostatnim czasie jest bardzo dużo takich incydentów.

Drgania pola magnetycznego o specyficznych częstotliwościach wpływają na gruczoły hormonalne istot żywych, w tym człowieka.
Jeśli wystąpi sekwencja pewnych częstotliwości, specyficznych dla danego gruczołu, następuje zaburzenie jego pracy, co skutkuje wzrostem lub spadkiem produkcji hormonu, a to kształtuje nam stan emocjonalny. Te stany emocjonalne wpływają na zabójstwa, samobójstwa, kłótnie i na „wysyp świrów” z nożami na ulicach.

Lokalne pomiary

Pomiary magnetometryczne, energia drgań magnetycznych w ziemskim polu z ostatnich 5 dni oraz wpływ na odczuwalność.

 

Pomiary częstotliwości składowych ziemskiego pola magnetycznego, wykres z zakresu 3 – 4 kHz.
Szybka transformacja Fouriera (FFT), ostatnie 24 godziny.

Przeanalizujcie wykresy względem tego, co odczuwaliście w danym czasie (czas UTC). Jeśli wystąpiły wtedy jakieś cykliczne zmiany amplitud, to ich częstotliwości są po prawej stronie – przypisane kolorom. Obserwujcie te wykresy i porównujcie ze swoim samopoczuciem, a także zdarzeniami zewnętrznymi. Pomiar jest w osi pionowej, na 16 stopniu długości geograficznej. Główny wpływ na pomiar ma jonosfera, czyli również cykle dobowe.

 

 

 

Źródło: LosyZiemi.pl
5 4 votes
Article Rating