Wskazują na to wyniki badań, prowadzonych w najsłynniejszym stanowisku antropologicznym na świecie – wąwozie Olduvai w Tanzanii.

Najnowsze badania naukowców z Uniwersytetów Penn State i Rutgers dowodzą, że rejon wąwozu Olduvai był pokryty na przemian lasami i roślinnością trawiastą. Zmiany zależały od wilgotnych i suchych okresów klimatycznych. Przemiany te przebiegały dość gwałtownie, w czasie od setek do kilku tysięcy lat. 

Zmieniające się środowisko

Wyniki badań wskazują, że nasi praprzodkowie w ciągu zaledwie 10 do 100 pokoleń musieli przestawiać się przy zdobywaniu pożywienia. – Zmieniające się środowisko sprawiało, że ludzie musieli szybko przystosowywać się na przemian do lesistych terenów i zielonych sawann. Te zmiany były bardzo gwałtowne i trwały od kilkuset do kilku tysięcy lat – wyjaśnił Clayton Magil z Academy of Sciences.

Rozwój intelektualny

Według naukowców, zmiany klimatyczne  przyspieszyły ewolucję, w tym rozwój możliwości intelektualnych, niezbędnych do przystosowania się do nowych warunków. Doszło wtedy do szybszego rozwoju mózgu i zdolności poznawczych, tworzenia pierwszych narzędzi, zmiany sposobu poruszania się, a nawet nastąpiły zmiany społeczne.

Wąwóz Olduvai to słynne stanowisko archeologiczne i antropologiczne. Warstwy geologiczne wąwozu zawierały ślady obecności różnych gatunków człowiekowatych datowane na 2,6-2 mln lat.

Źródło: science daily, tm
0 0 votes
Article Rating