Poważne skażenie kojarzy się głównie z katastrofami elektrowni atomowych. Jednak według najnowszego rankingu opublikowanego przez międzynarodową organizację Blacksmith Institute, skutki kryzysów radioaktywnych wcale nie są większym problemem niż odpady elektroniczne, wycieki ropy naftowej czy rakotwórcze ścieki odprowadzane do wody. - W krajach rozwijających się zanieczyszczenia zagrażają zdrowiu ponad 200 mln ... Czytaj więcej