Na poniższych wykresach przedstawione są pomiary magnetometryczne, energia drgań magnetycznych oraz sumaryczna energia drgań magnetycznych od 25 lutego do 3 marca, na których widać ciekawy cykl. Pomiary znajdują się w Głogowie. Poniżej oś X. Oś Y Oś Z ... Czytaj wiecej