Na poniższych wykresach przedstawione są pomiary magnetometryczne, energia drgań magnetycznych oraz sumaryczna energia drgań magnetycznych od 25 lutego do 3 marca, na których widać ciekawy cykl. Pomiary znajdują się w Głogowie. Poniżej oś X.

Oś Y

Oś Z

Energia drgań magnetycznych, oś X – próbkowanie 75 Hz

Oś Y

Oś Z

 

Sumaryczna energia drgań magnetycznych

 

Źródło: LosyZiemi.pl
4 1 vote
Article Rating