Jesteśmy w trakcie zamiany biegunów magnetycznych na Słońcu. Proces taki występuje w każdym cyklu słonecznym co 11 lat i kończy się zamianą magnetycznego bieguna północnego z południowym. Pole magnetyczne naszej gwiazdy wkrótce całkowicie się odwróci, proces ten może potrwać jeszcze 3-4 miesiące, a występuje zawsze w szczycie aktywności danego cyklu. Odwrócenie słonecznego ... Czytaj wiecej