Grupa Robocza ds. Antropocenu (AWG), wpływowa 34-osobowa grupa naukowa - przegłosowała - by uznać istnienie nowej jednostki geologicznej – antropocenu. Do roku 2021 formalna propozycja w tej sprawie zostanie złożona w Międzynarodowej Komisji Stratygraficznej, której głównym celem jest ustalenie standardowej dla całego świata tabeli stratygraficznej. Za uznaniem istnienia nowej epoki geologicznej ... Czytaj więcej