Poniżej znajduje się trzeci cykl krótki w 25. cyklu słonecznym. Aktualny 11-letni cykl słoneczny rozpoczął się 1 grudnia 2019 roku, a trwał będzie do 30 listopada 2030 roku. Środek trzeciego cyklu krótkiego, 25. cyklu Słońca wystąpił 7 stycznia 2022 roku, na wykresie zaznaczony jest na fioletowo. Cykl trwał pół roku   8 dni od środka półrocznego ... Czytaj wiecej