Odtworzenie wyciętych lasów tropikalnych – w tym części Puszczy Amazońskiej, która stanowi "zielone płuca" naszej planety - może potrwać wiele stuleci. To alarmujące wyniki badań francuskich naukowców. Naukowcy z francuskiego Państwowego Centrum Poszukiwań Naukowych podkreślają, że problemem nie jest samo ponowne zalesienie terenów, gdzie wycięto lasy deszczowe. W strefie równikowej rośliny rosną bowiem ... Czytaj wiecej