Odtworzenie wyciętych lasów tropikalnych – w tym części Puszczy Amazońskiej, która stanowi „zielone płuca” naszej planety – może potrwać wiele stuleci. To alarmujące wyniki badań francuskich naukowców.

Naukowcy z francuskiego Państwowego Centrum Poszukiwań Naukowych podkreślają, że problemem nie jest samo ponowne zalesienie terenów, gdzie wycięto lasy deszczowe. W strefie równikowej rośliny rosną bowiem relatywnie szybko.

Kłopot polega na tym, że nowy las tropikalny znacznie różni się w ciągu pierwszych dziesięcioleci od tego, który został wycięty. Niektóre z ponad 53 tys. gatunków drzew występujących w dziewiczych puszczach równikowych rosną szybciej i dążą do zdominowania ekosystemu – uniemożliwiając łatwy powrót innym gatunkom, które mogą np. okazać się bardzo użyteczne w medycynie.

Wierne odtworzenie bogactwa flory wyciętych lasów równikowych trwa więc zazwyczaj kilkaset lat.

 

 

Źródło: rmf24, PhysOrg
0 0 votes
Article Rating