W piątek 28 maja po 22-giej UTC nastąpił silny wyrzut plazmy na wschodzie (CME), w kierunku Jowisza i Saturna. Krótko po wyrzucie plazmy nastąpił rozbłysk blisko klasy M, mieliśmy dokładnie C9.47. Rozbłysk trwał kilka godzin, w trakcie łuki magnetyczne utworzyły formę tunelu magnetycznego. Filmy poniżej.   Wyrzut na wschodzie   Dobrze widać moment wyrzutu plazmy ... Czytaj więcej