Pomidory zjadane przez owady wykorzystują sygnały elektryczne, aby wysłać ostrzeżenie do reszty rośliny. Informacje te wydają się pomagać roślinom w obronie. W odpowiedzi na sygnały roślina uwalnia nadtlenek wodoru, który zwalcza infekcje bakteryjne uszkodzonych tkanek. Rośliny mają wiele chemicznych i hormonalnych ścieżek sygnałowych, które są na ogół przekazywane przez sok. W ... Czytaj więcej