U pacjentów z otyłością olbrzymią wydziela się za mało hamujących uczucie głodu hormonów sytości, co może prowadzić do dalszego rozwoju otyłości. Dzieje się tak, bo w błonie śluzowej górnych odcinków przewodu pokarmowego występuje za mało komórek enteroendokrynnych, które je uwalniają. Okazuje się, że można to jednak naprawić za pomocą operacji bariatrycznej.

Komórki enteroendokrynne stale analizują treść pokarmową. W czasie posiłku uwalniają do krwiobiegu hormony, np. peptyd YY (PYY) czy cholecystokininę (CCK). Uczucie sytości powstaje w ośrodkowym układzie nerwowym.

Naukowcy z Wydziału Biomedycyny Uniwersytetu w Bazylei, Szpitala Uniwersyteckiego oraz Szpitala im. św. Klary szukali powodów zmniejszonego wydzielania hormonów sytości. Badali próbki tkanek z przewodu pokarmowego, m.in. dwunastnicy, 24 szczupłych ochotników i 30 otyłych pacjentów (tych ostatnich przed i 3 miesiące po laparoskopowej rękawowej resekcji żołądka).

Zespół dr Bettiny Wölnerhanssen wykazał, że liczba komórek enteroendokrynnych jest u osób otyłych znacząco mniejsza niż u ludzi z normalną wagą. To prowadzi do uwalniania mniejszych ilości hormonów sytości i zmian w zakresie łaknienia.

Szwajcarzy wykazali także, że u otyłych pacjentów występują zmienione wzorce ekspresji czynników transkrypcyjnych potrzebnych do rozwoju z komórek macierzystych 2 linii komórek nabłonkowych: wydzielniczych i odpowiadających za wchłanianie. Autorzy publikacji z pisma Scientific Reports uważają, że zaburzenia różnicowania tych komórek mogą wpłynąć na stężenie uwalnianych hormonów.

Co ważne, po operacji liczba komórek enteroendokrynnych i wzorzec czynników transkrypcyjnych prawie całkowicie wróciły do normy.

Niestety, ludzie otyli są często stygmatyzowani. Powszechne przekonanie jest takie, że przyczyną nadmiernej wagi jest brak samokontroli i dyscypliny – podkreśla Wölnerhanssen. Tymczasem nie ma najmniejszych wątpliwości, że istotną rolę odgrywają czynniki metaboliczne. Opisane studium pokazuje, że istnieją strukturalne różnice między ludźmi otyłymi i szczupłymi, które mogą wyjaśnić brak uczucia sytości u tych pierwszych.

0 0 votes
Article Rating