Na temat globalnego ocieplenia i jego pochodzenia, którego głównym powodem jest działalność człowieka, napisano już stek bzdur pseudonaukowych chcąc tym samym zwrócić uwagę, że społeczność naukowa nie była w stanie w ogóle osiągnąć konsensus w tej sprawie.

Najlepszym tego dowodem jest petycja podpisana przez ponad 31.000 amerykańskich naukowców, którzy pilnie domagają się od rządu Stanów Zjednoczonych odrzucenia Protokołu z Kioto o ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, protokółu, który podpisał, ale nigdy nie ratyfikował.

Oregon Institute of Science and Medicine dodaje, że nie ma „żadnych przekonujących dowodów naukowych, że działalność człowieka jest główną przyczyną emisji dwutlenku węgla, metanu i innych gazów cieplarnianych powodujących ocieplenie klimatu lub mogących w przyszłości powodować katastrofalne ocieplenie ziemskiej atmosfery i zaburzenia klimatu na Ziemi. Ponadto istnieją znaczące dowody naukowe, że zwiększenie ilości dwutlenku węgla w atmosferze Ziemi powoduje korzystny wpływ na środowisko naturalne roślin i zwierząt.”Ponad 31.000 naukowców potwierdza tą zależność.

Ta ilość ma stymulować rozsądne i logiczne myślenie na temat globalnego ocieplenia klimatu. Strony protokółu mówią, że na 31 487 sygnatariuszy 39 to biznes – klimatolodzy i stanowią nieco ponad 0,1% ogółu. Innymi słowy, 99,9% z ogółu nie są klimatologami.

 

Źródło: PasseurSciencies
0 0 votes
Article Rating