Korzystając z nowej technologii w fotografii wysokiej rozdzielczości obrazu, znanej jako bare-ziemia LIDAR (Light Detection And Ranging), w połączeniu z obserwacjami terenowymi i geochronologii nowoczesnej, naukowcy z USGS i ich koledzy z University of Nevada, Reno, University of California, Berkeley, a US Army Corps of Engineers, potwierdzili istnienie wcześniej podejrzewanych błędów w przewidywaniach zagrożeń. Obrazowość LIDAR pozwala naukowcom na „widzenie” przez gęstą lesistość i rozpoznać symptomy trzęsienia ziemi, które nie są wykrywalne przy konwencjonalnej fotografii lotniczej.

Najnowsze wyniki badań amerykańskiej Służby Geologicznej potwierdzają, że zmiany na zachód od Lake Tahoe w Kalifornii, Tahoe-Sierra w strefie największego zagrożenia, stanowią znaczny wzrost oceny zagrożenia sejsmicznego w okolicy jeziora Tahoe w Kalifornii i Nevadzie, która potencjalnie może wygenerować trzęsienia ziemi o wielkości od 6,3 do 6,9. Występowanie osuwisk i miejsc aktywnych również sugeruje, że istnieje możliwość wystąpienia trzęsienia ziemi wywołanego m.in. przez osuwisko wzdłuż stromej części linii brzegowej Lake Tahoe.

„To studium jest jeszcze jednym wspaniałym przykładem tego jak dostępność badań LIDAR’owych informuje precyzyjnie i dokładnie, odwzorowuje kształt twardej powierzchni ziemi i rewolucjonizuje geologię”, powiedział dyrektor USGS Marcia McNutt. Metoda ta pozwala otrzymać bardzo dokładne mapy dla geologii.”

Autorzy badań zagrożeń opracowali nowe, trójwymiarowe techniki pomiaru ilości tektonicznego przesunięcia grzbietów morenowych spowodowane przez powtarzające się trzęsienia ziemi. Materiał pochodzący z moren z dwóch ostatnich zlodowaceń w basenie Tahoe w okresie pomiędzy 21 000, a 70.000 lat temu, pozwolił autorom badania do obliczenia możliwości tektonicznego przesunięcia.

„Dzięki nowej technologii LIDAR poprawiło się i wyjaśniło wcześniejsze odwzorowanie pola, przedstawiono wizualizację powierzchniowych odkształceń co pozwoliło na dokładny pomiar wielkości ruchu, który wcześniej miał wady. Wyniki badania wskazują, że Tahoe-Sierra w strefie czołowej jest ważnym sejsmicznie źródłem w regionie „.

Źródło: Science Daily
0 0 votes
Article Rating