Fundacja WWF opublikowała alarmujący raport. Według niego w ciągu ostatnich 40 lat wyginęła ponad połowa populacji dzikich zwierząt na świecie. Jeśli tendencja w wymieraniu kręgowców się utrzyma, do 2020 roku może ich wyginąć aż dwie trzecie.

dzikie-zwierzeta-12

Ziemia najprawdopodobniej właśnie przeżywa szóste masowe wymieranie gatunków. Wcześniej nasza planeta doświadczyła już co najmniej pięciu takich katastrof, jednak obecna jest pierwszą w historii ludzkości i nosi znamiona działalności człowieka.

– Po raz pierwszy od upadku dinozaurów, czyli od 65 milionów lat mamy do czynienia z masowym wymieraniem dzikich zwierząt – stwierdził Mike Barrett z WWF.

Nowy raport fundacji WWF (ang. World Wildlife Fund) potwierdza tę obawę. Według badaczy, od 1970 roku wyginęło aż 58 proc. dzikich zwierząt. Raport o nazwie „Living Planet Report” wydawany jest co dwa lata. Tegoroczne opracowanie ujawnia niepokojące rozmiary kryzysów środowiskowych na całym świecie i pokazuje, jak bardzo działalność ludzka przyczynia się do zagłady wielu gatunków. Utrata siedlisk, handel dzikimi zwierzętami, zanieczyszczenia i zmiany klimatyczne, wywoływane przez ludzi to tylko niektóre z działań człowieka, przez które giną. Według ekspertów, jeśli tendencja w wymieraniu kręgowców się utrzyma, do 2020 roku może ich wyginąć aż dwie trzecie.

dzikie-zwierzeta-15

Poszczególne populacje

Zespół badaczy zebrał dane z licznych opracowań, statystyk rządowych i badań ankietowych, zebranych przez grupy ochrony przyrody i organizacje pozarządowe. Na podstawie zebranych materiałów, naukowcy analizowali, jak z upływem czasu zmieniły się rozmiary poszczególnych populacji.

W raporcie przyjrzano się populacjom ok. 3700 gatunków zwierząt, w tym ptaków, ryb, ssaków, płazów i gadów. Liczba ta stanowi około 6 proc. wszystkich gatunków kręgowców na świecie.

Okazało się, że największe straty odnotowano w środowisku słodkowodnym, a zwierzęta żyjące w rzekach, stawach i mokradłach wymierają masowo.

– Niektóre grupy zwierząt mają się gorzej niż inne – powiedział Mike Barrett z WWF. – Zaobserwowaliśmy szczególnie silny spadek w środowiskach słodkowodnych – dla samych gatunków słodkowodnych spadek od roku 1970 wynosi 81 proc. Jest to związane ze sposobem, w jaki używa się wody i w jaki jest ona pobierana z systemów słodkowodnych, a także z rozdrobnieniem systemów słodkowodnych przez budowanie zapór – dodał.

Raport zwraca uwagę także na inne środowiska i konkretne zwierzęta, które są zagrożone. Wymieniane są m.in. słonie afrykańskie, których liczba drastycznie spadła w związku z kłusownictwem. Szczególnie zagrożone są także rekiny, odławiane w zbyt dużych ilościach.

dzikie-zwierzeta-16

Jaka przyszłość?

Naukowcy wywnioskowali, że populacja kręgowców spada średnio o 2 proc. każdego roku. Jeśli nie zostaną podjęte żadne środki przeciwko ingerencji człowieka w środowisko naturalne, do 2020 liczba dzikich zwierząt może spaść o 67 proc.

– W tych statystykach najważniejszą rzeczą jest jednak to, że te tendencje to jedynie spadki liczby osobników w populacjach dzikich zwierząt, a nie wymieranie. Oznacza to, że gatunki te nie znikają, co daje nam okazję, żebyśmy coś z tym zrobili – mówi dr Robin Freeman z jednostki dotyczącej wskaźników i Ocen Londyńskiego Stowarzyszenia Zoologicznego.

dzikie-zwierzeta-4

Niepokojące oznaki

W 2011 roku rozpoczęły się prace w celu likwidacji zapory na rzece Elwha, w północno-zachodniej części USA, w pobliżu Oceanu Spokojnego. Zapora Elwha i ukończona w 1927 r. zapora Glines Canyon zablokowały ścieżkę migracyjną łososia. Lokalni mieszkańcy mówili o ogromnym spadku liczby powrotów dorosłych łososi do rzeki po wybudowaniu zapory Elwha. To z kolei znacząco wpłynęło na życie zamieszkującego w dole rzeki plemienia Klallam, dla którego łosoś to podstawa pożywienia.

Natomiast w zachodniej części Madagaskaru społeczeństwo na własną rękę zaczęło walczyć z degradacją lasów namorzynowych, które mają duży wpływ na życie tubylców. Przeprowadzono kampanię zalesiania, zasadzono kilkadziesiąt tysięcy sadzonek. Lasy namorzynowe to siedlisko wielu zwierząt, m.in. krewetek. Lasy pełnią ważną rolę w tutejszej gospodarce, ponieważ umożliwiają połowy ryb i skorupiaków. To dla lokalnej społeczności źródło dochodów.

Zabrano się także za ekologiczną odbudowę Wyżyny Lessowej w Chinach. Po latach intensywnego rolnictwa gleby na tym obszarze uległy degradacji. Obecnie duże obszary Wyżyny Lessowej udało się przywrócić do życia. Zmiany te były możliwe dzięki zaprojektowaniu i wyznaczeniu stref o konkretnych funkcjach ekologicznych i gospodarczych, m.in. stworzono tarasy. Okazało się, że odtworzenie zdegradowanych ekosystemów na dużą skalę jest możliwe.

dzikie-zwierzeta-6

Krytyka raportu

Raport „The Living Planet” został jednak poddany krytyce w kwestii metodologii badań.

– Gdy populacja dzikich zwierząt spada, mamy zbyt wiele luk w danych, aby ocenić ten spadek i otrzymać jedną liczbę – powiedział Stuart Pimm, profesor ochrony przyrody i ekologii na Duke University w Durham, w Karolinie Północnej. – Wiele danych w raporcie jest dokładnych, ale wiele innych jest zbyt ogólnych, oszacowanych – tłumaczył naukowiec w rozmowie z BBC News.

Profesor Primm uważa, że dane pochodzące z zachodniej Europy są często błędne lub niepełne. Problem jest także z danymi z innych miejsc, np. z Ameryki Południowej i Afryki. Mamy niewiele danych z krajów tropikalnych. W takich danych trudno się połapać i porównać je z innymi.- Nie da się porównać takich danych i otrzymać jednego wyniku – oświadczył profesor.

Dr Freeman, szef Towarzystwa Zoologicznego w Londynie, twierdzi jednak, że zespół zebrał najlepsze dane z całego świata.

– Posiadamy braki w danych, tam gdzie faktycznie są takie braki. Jesteśmy pewni, że użyliśmy najlepszej metody, aby przedstawić ogólny spadek populacji dzikich zwierząt – dodał naukowiec.

Gatunki, które nie były monitorowane bardzo dokładnie, mogą być w gorszej sytuacji niż zakładali badacze. Jeśli stanie się inaczej, będzie to miła niespodzianka.

W ostatnim raporcie z 2014 roku oszacowano, że światowa populacja dzikich zwierząt zmniejszyła się o połowę przez ostatnie 40 lat. Taki trend niestety się utrzymał, od 1970 roku populacja spadła o 58 proc.

dzikie-zwierzeta-17 dzikie-zwierzeta-14 dzikie-zwierzeta-13 dzikie-zwierzeta-11 dzikie-zwierzeta-10 dzikie-zwierzeta-9 dzikie-zwierzeta-8 dzikie-zwierzeta-7 dzikie-zwierzeta-5 dzikie-zwierzeta-3 dzikie-zwierzeta-2 dzikie-zwierzeta-1 dzikie-zwierzeta-15 dzikie-zwierzeta-16 dzikie-zwierzeta-6 dzikie-zwierzeta-4
0 0 votes
Article Rating