Pula genów współczesnych mieszkańców Afryki Zachodniej zawiera ślady tajemniczego hominina, niepodobnego do żadnego z dotychczas odkrytych. Nowe badania wskazują, że ten dawno wymarły gatunek niegdyś krzyżował się z naszymi przodkami na kontynencie afrykańskim.

Nowe badania przeprowadzone przez naukowców z University of California w Los Angeles sugerują, że starożytna, nieznana dotąd populacja homininów, wciąż nieodkryta w zapisie kopalnym, pozostawiła genetyczne dziedzictwo współczesnym mieszkańcom Afryki Zachodniej. Ślady nieznanego przodka pojawiły się, gdy uczeni przeanalizowali genomy czterech społeczności zachodnioafrykańskich.

 

Genetyczne dziedzictwo

Znaleziona niewielka część materiału genetycznego wydaje się pochodzić od tajemniczej linii, która, jak uważają naukowcy, oddzieliła się od naszego drzewa genealogicznego jeszcze przed pojawieniem się neandertalczyków. Dowody na istnienie nieznanej dotąd grupy starożytnych homininów i opis badań ukazał się w piśmie „Science Advances”.

Obecnie uważa się (choć wciąż trwa na ten temat debata), że anatomicznie współcześni ludzie pochodzą z Afryki. Po migracji z Czarnego Lądu Homo sapiens krzyżował się z neandertalczykami i deniosowianami. Jednak dotychczas nie wiele wiedziano na temat obecności genów innych starożytnych gatunków człowieka wśród współcześnie żyjących ludzi, szczególnie wśród populacji, o których sądzi się, że ich przodkowie nigdy nie opuścili Afryki. Do takich populacji zalicza się lud Joruba czy Mende.

Sriram Sankararaman i Arun Durvasula z University of California w Los Angeles przeanalizowali genomy czerech populacji z Afryki Zachodniej,w tym Joruba i Mende. Uczeni zastosowali modelowanie komputerowe do porównania wariantów genetycznych 405 genomów współczesnych populacji z genomami neandertalczyków i denisowian.

 

Nieznany przodek

Ku zaskoczeniu naukowców, w badanych genomach znaleziono ślady nieznanego jeszcze starożytnego gatunku hominina. Uczeni odkryli, że współczesne populacje w Afryce Zachodniej dziedziczą od 2 do nawet 19 procent genomu od swoich nieodkrytych jeszcze przez naukę przodków.

Co ciekawe, nie jest to pierwszy nieznany przodek znaleziony we współczesnym DNA. We wcześniejszych badaniach naukowcy przyglądający się Eurazjatyckiemu DNA odkryli ślady co najmniej trzech dotychczas nieznanych starożytnych homininów.

Badania Sankararamana i Durvasula wskazują, że Afryka Zachodnia była miejscem wielu interakcji między archaicznymi i współczesnymi populacjami ludzi. Choć nie wiadomo dokładnie, kiedy i w jakim stopniu doszło do wymieszania puli genetycznej.

Według naukowców ten tajemniczy gatunek najprawdopodobniej oddzielił się od przodków neandertalczyków, denisowian i współczesnych ludzi, zanim linia ta podzieliła się na te grupy. Badacze szacują, że miało to miejsce w okresie między 360 tys. a milionem lat temu, a krzyżowanie między archaiczną populacją a przodkami współczesnych populacji miało miejsce w pewnym momencie w ciągu ostatnich 124 tys. lat.

– Niewiele wiadomo o tych archaicznych homininach, co sprawia, że ​​ustalenie, w jaki sposób ta „populacja duchów” wpasowała się w naszą historię ewolucji, stanowi wyzwanie – powiedział Sankararaman.

 

 

 

ŹródłoUniversity of California, Los Angeles

 

 

0 0 votes
Article Rating