Okazało się, że dzięki temu „wyprodukowali” tlen. To przełom, bo dotychczas sądzono, że fotosynteza jest jedynym sposobem pozyskiwania tlenu z dwutlenku węgla.

Tlen z CO2

Ziemska atmosfera nie zawsze była pełna życiodajnego tlenu. Dawniej była mieszaniną głównie dwutlenku węgla i innych gazów (takie warunki panują obecnie na Marsie lub na Wenus).

 

Era „dotlenienia” Ziemi

Naukowcy wyróżniają nawet okresy podczas których atmosfera Ziemi zawierała zwiększoną ilość cząsteczek tlenu. Jednym z takich okresów był tzw. Czas Wielkiego Dotlenienia Powietrza, gdy ponad dwa miliardy lat temu roślinność na naszej planecie była tak rozwinięta, że w atmosferze znajdowały się rekordowe ilości tlenu.

Wykorzystując nowoczesne metody badań można jużwyjaśnić, jak w historii zmieniał się skład atmosfery ziemskiej. Można również wskazać sposób, w jaki tlen pojawił się w przestrzeni kosmicznej.

 

Tlen z promieniowania

Obecnie uważa się, że głównie roślinność (poprzez proces fotosyntezy) jest w stanie wyprodukować tlen z dwutlenku węgla. Jednak według najnowszych badań istnieje inny sposób pozyskiwania tlenu z dwutlenku węgla.

– Podejrzewamy, że pewna część tlenu mogła istnieć nawet zanim powstały organizmy fotosyntetyzujące – powiedziałCheukYiu Ng, chemik z Uniwersytetu w Kalifornii.

Co umożliwia powstawanie tlenu? Zdaniem ekspertów – promieniowanie ultrafioletowe.

 

Niezwykła maszyna

Ng i jego współpracownicy stworzyli instrument jedyny wswoim rodzaju. Maszynę, która rozszczepia dwutlenek węgla, wykorzystując światło ultrafioletowe w próżni.

Urządzenie składa się z dwóch laserów – jeden rozdziela dwutlenek węgla, a drugi wykrywa powstałe fragmenty.

Ta maszyna jest unikalna w skali światowej – przyznał chemik.

Gdy pierwszy laser przeświecił dwutlenek węgla, drugiwykrył cząsteczki tlenu (O2) i atomy węgla. Wykazuje to, że mała ilość dwutlenku węgla (około 5 procent) została przekształcona w tlen. Badanie to dowodzi, że produkcjatlenu z dwutlenku węgla w niebiologicznym procesie jest możliwa.

 

W poszukiwaniu życia

Naukowcy twierdzą, że najnowsze odkrycia wskazują możliwy sposób, w jaki tlen mógł pojawić się w atmosferze Ziemi i – niewykluczone – innych planet. Ma to wpływ na poszukiwanie życia pozaziemskiego.

– Wykrycie niewielkiej ilości tlenu w atmosferze innej planety nie oznacza jednak, że istnieje tam życie – informujeCheukYiu Ng.

Ponadto, uczeni pracują obecnie nad możliwością użycia nowej techniki do stworzenia tlenu w przestrzeni kosmicznej lub na innej planecie.

Do tej pory nie pracowano nad takimi badaniami, ponieważ trudnością okazało się umieszczenie światła ultrafioletowego w próżni.

0 0 votes
Article Rating