Żywność sprowadzana z Japonii do krajów Unii Europejskiej będzie bardziej restrykcyjnie sprawdzana pod katem radioaktywności – zapowiedział przewodniczący Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso.


Komisja Europejska zarządziła niedawno wzmocnienie kontroli żywności i pasz z regionów Japonii, które mogły być narażone na napromieniowanie w związku z poważnym uszkodzeniem elektrowni atomowej Fukushima po trzęsieniu ziemi i tsunami z 11 marca. W rozporządzeniu z 24 marca KE poleciła krajom UE kontrole pod kątem obecności cezu oraz jodu, określając ich maksymalne dopuszczalne stężenia. Normy te były przeniesione z unijnego rozporządzenia przyjętego w 1987 roku po katastrofie w Czarnobylu.

Poprawka do tego rozporządzenia polegająca na przyjęciu japońskich limitów stężeń radioaktywnych pierwiastków, będzie głosowana przez kraje UE w piątek podczas posiedzenia Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt w Brukseli.

Zgodnie z postanowieniami KE, państwa UE mają sprawdzać 20 proc. żywności sprowadzanej z czterech prefektur wokół elektrowni Fukushima oraz 10 proc. z 12 dalej położonych. Kontrole przeprowadzają też Japończycy: w przypadku żywności z tych czterech prefektur, gdzie doszło do skażenia, chodzi o 100-procentową kontrolę. Produkty takie mają trafiać do UE jedynie z zaświadczeniem.

 

Źródło: RadioZET

 

0 0 votes
Article Rating